• Būves gads: 1950
 • Dzīvokļu skaits: 4
 • Materiāls: Ķieģeļu
 • Jumta segums: Šīferis
 • Kadastra Nr.: 7409-001-0071
 • Kopējā dzīvokļu platība: 394,2 m2
 • Stāvu skaits: 2
 • Mājas vecākais: ???
 • Apsaimniekošanas maksa: 0.25 EUR/m2 (bez PVN)
 • Pielikumi: Pārskati: 2016 Plānoto ieņēmumu un izdevumu tāme uz 2018.gadu Dzīvojamās mājas uzturēšanas un apsaimniekošanas ieņēmumu un izdevumu pārskats 2017
 • Piedāvātie remontdarbi:

  1. Mājas jumta noteku sistēmas nomaiņu.
  2. Mājas aizsarg apmaļu atjaunošana.
  3. Pie mājas esošās iebrauktuves seguma maiņa.

   

   

  Ar detalizētāku informāciju var iepazīties pie namu pārvaldnieka.