• Būves gads: 20.gs. pirmajā pusē
 • Dzīvokļu skaits: 16
 • Materiāls: Ķieģeļu
 • Jumta segums: Šīferis
 • Kadastra Nr.: 7409-001-0077
 • Kopējā dzīvokļu platība: 373,3 m2
 • Stāvu skaits: 1
 • Mājas vecākais: Jurijs - dz.8
 • Apsaimniekošanas maksa: 0.33 EUR/m2 (bez PVN)
 • Pielikumi: Pārskati: 2016 Plānoto ieņēmumu un izdevumu tāme uz 2018.gadu Dzīvojamās mājas uzturēšanas un apsaimniekošanas ieņēmumu un izdevumu pārskats 2017
 • Piedāvātie remontdarbi:

  1. Mājas bojāto skursteņu atjaunošana.
  2. Mājas jumta seguma nomaiņa.

   

   

  Ar detalizētāku informāciju var iepazīties pie namu pārvaldnieka.