• Būves gads: 1987
 • Dzīvokļu skaits: 44
 • Materiāls: Paneļu
 • Jumta segums: Ruberoīds
 • Kadastra Nr.: 7409-007-0075
 • Kopējā dzīvokļu platība: 2303,8 m2
 • Stāvu skaits: 3
 • Mājas vecākais: ???
 • Apsaimniekošanas maksa: 0.60 (1.korpuss) un 0.56 (2.korpuss) EUR/m2 (bez PVN)
 • Pielikumi: Pārskati: 2016 Plānoto ieņēmumu un izdevumu tāme uz 2018.gadu Dzīvojamās mājas uzturēšanas un apsaimniekošanas ieņēmumu un izdevumu pārskats 2017
 • Piedāvātie remontdarbi:

  1. Mājas jumtiņu seguma nomaiņa virs lodžijām.
  2. Mājas aizsarg apmaļu atjaunošana.
  3. Mājas lodžiju margu atjaunošana.
  4. Mājas koplietošanas telpu logu maiņa.

   

   

  Ar detalizētāku informāciju var iepazīties pie namu pārvaldnieka.