• Būves gads: 1987
 • Dzīvokļu skaits: 44
 • Materiāls: Paneļu
 • Jumta segums: Ruberoīds
 • Kadastra Nr.: 7409-007-0075
 • Kopējā dzīvokļu platība: 2303,8 m2
 • Stāvu skaits: 3
 • Mājas vecākais: ???
 • Apsaimniekošanas maksa: 0.60 (1.korpuss) un 0.56 (2.korpuss) EUR/m2 (bez PVN)
 • Pielikumi: Pārskati: 2016 Plānoto ieņēmumu un izdevumu tāme uz 2018.gadu Dzīvojamās mājas uzturēšanas un apsaimniekošanas ieņēmumu un izdevumu pārskats 2017
 • Piedāvātie remontdarbi:

  1. Mājas jumtiņu seguma nomaiņa virs lodžijām.
  2. Mājas aizsarg apmaļu atjaunošana.
  3. Mājas lodžiju margu atjaunošana.
  4. Mājas koplietošanas telpu logu maiņa.

   

   

  Ar detalizētāku informāciju var iepazīties pie namu pārvaldnieka.

Skaitītāju nodošana