May 24, 2013

Par SIA „Ķeguma Stars” projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Ķegumā” līguma nr. Nr.3DP/3.5.1.1.0/12/IPIA/VARAM/013 aktuālo informāciju

        SIA „Ķeguma Stars” primārais uzdevums ir nodrošināt komunālos pakalpojumus Ķeguma novadā, tāpēc uzņēmums, lai spētu nodrošināt augstāku pakalpojumu kvalitāti, ir uzņēmies vairāku Eiropas Savienības līdzfinansētu projektu ieviešanu. Viens no SIA „Ķeguma Stars” koordinētajiem projektiem ir “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Ķegumā”. Projekts tiek īstenots Kohēzijas fonda (KF) aktivitātes „Ūdenssaimniecības infrastruktūras aglomerācijās ar cilvēku ekvivalentu, lielāku par 2000″ ietvaros saskaņā ar līgumu Nr.3DP/3.5.1.1.0/12/IPIA/VARAM/013, kas 2012.gada 23. jūlijā tika noslēgts līgums starp SIA „Ķeguma Stars” un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju.       Projekta galvenais mērķis ir nodrošināt normatīvajiem aktiem atbilstošus ūdensapgādes un notekūdeņu savākšanas pakalpojumus Ķeguma pilsētas iedzīvotājiem. Projekta ietvaros kā primāri ir izvirzīti uzdevumi […]
August 4, 2012

Par SIA „Ķeguma Stars” projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Ķegumā” līguma nr. Nr.3DP/3.5.1.1.0/12/IPIA/VARAM/013 aktuālo informāciju!

  SIA „Ķeguma Stars” primārais uzdevums ir nodrošināt komunālos pakalpojumus Ķeguma novadā, tāpēc uzņēmums, lai spētu nodrošināt augstāku pakalpojumu kvalitāti, ir uzņēmies vairāku Eiropas Savienības līdzfinansētu projektu ieviešanu. Viens no SIA „Ķeguma Stars” koordinētajiem projektiem ir “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Ķegumā”. Projekts tiek īstenots Kohēzijas fonda (KF) aktivitātes „Ūdenssaimniecības infrastruktūras aglomerācijās ar cilvēku ekvivalentu, lielāku par 2000″ ietvaros saskaņā ar līgumu Nr.3DP/3.5.1.1.0/12/IPIA/VARAM/013, kas 2012.gada 23. jūlijā tika noslēgts līgums starp SIA „Ķeguma Stars” un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju. 2013. gada jūnijā tika veikti grozījumi Nr.2 pie līguma Nr.3DP/3.5.1.1.0/12/IPIA/VARAM/013 par papildus līdzekļu un papildus aktivitāšu īstenošanu projekta “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Ķegumā” ietvaros. Projekta galvenais […]
September 13, 2010

Ķegums. Ūdenssaimniecības attīstība Austrumlatvijas upju baseinos

Ķegums ir viena no astoņpadsmit projektā “Ūdenssaimniecības attīstība Austrumlatvijas upju baseinos” iesaistītajām Latvijas austrumu daļas pašvaldībām, kas atrodas Daugavas un Gaujas upju sateces baseinos.