September 13, 2010

Ķegums. Ūdenssaimniecības attīstība Austrumlatvijas upju baseinos

Ķegums ir viena no astoņpadsmit projektā “Ūdenssaimniecības attīstība Austrumlatvijas upju baseinos” iesaistītajām Latvijas austrumu daļas pašvaldībām, kas atrodas Daugavas un Gaujas upju sateces baseinos.
Skaitītāju nodošana