November 10, 2018

Par SIA „Ķeguma Stars” projekta Nr. 4.3.1.0/18/A/015 “Siltumavota efektivitātes paaugstināšana Ķeguma novada Birzgales pagasta Birzgalē” aktuālo informāciju

Šodien SIA “Ķeguma Stars” izsludināja iepirkuma procedūru “Katlu mājas izbūves un jaunu 0,5 MW šķeldas un 0,3 MW granulu katlu uzstādīšanas būvprojekta izstrāde, autoruzraudzība un būvdarbu veikšana Birzgalē” (identifikācijas Nr. SIAĶS2018-1/KF). Iepirkuma procedūra tiek veikta Kohēzijas fonda darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt energoefektivitāti un vietējo AER izmantošanu centralizētajā siltumapgādē” ietvaros realizējot projektu “Siltumavota efektivitātes paaugstināšana Ķeguma novada Birzgales pagasta Birzgalē”, Nr. 4.3.1.0/18/A/015. Paziņojums par iepirkuma procedūru un iepirkuma procedūras dokumenti ir publicēti SIA “Ķeguma Stars” tīmekļvietnē https://kegumastars.lv/iepirkumi. Piedāvājumi jāiesniedz līdz 07.01.2019. Iepirkuma priekšmeta paredzamā līgumcena ir 429 000,00 EUR. Publicēts: 03.12.2018.
August 10, 2018

Par SIA „Ķeguma Stars” projekta Nr. 4.3.1.0/18/A/015 “Siltumavota efektivitātes paaugstināšana Ķeguma novada Birzgales pagasta Birzgalē” aktuālo informāciju

  Ķeguma novada pašvaldības SIA “Ķeguma Stars” pamatojoties uz deleģēšanas līgumu, kas 25.01.2018. noslēgts starp Ķeguma novada domi un SIA “Ķeguma Stars”, pilda siltumenerģijas ražošanas, pārvades un sadales funkciju Ķeguma novada, Birzgales pagasta, Birzgales ciemā. Saskaņā ar minēto līgumu SIA “Ķeguma Stars” no Birzgales katlumājas nodrošina siltumenerģijas piegādi Birzgales ciema iedzīvotājiem, pašvaldības iestādēm un citām juridiskajām un publiskajām personām. SIA “Ķeguma Stars” ar Eiropas Savienības Kohēzijas fonda atbalstu ir uzsākusi realizēt jaunu projektu, kura mērķis ir uzlabot Birzgales katlumājas darbības efektivitāti, tādā veidā nodrošinot nepārtrauktu un stabilu siltumenerģijas piegādi esošajiem un potenciāli jaunajiem patērētājiem, lai samazinātu vai noturētu siltumenerģijas izmaksas […]
February 15, 2016

Par SIA „Ķeguma Stars” projekta „Siltumenerģijas pārvades un sadales sistēmas efektivitātes paaugstināšana Ķeguma novada Birzgales ciemā” nr. PCS/3.5.2.1.1/14/06/016 (līguma nr. L-PCS-15-0130) aktuālo informāciju.

Ķeguma novada dome nodrošina komunālos pakalpojumus Birzgales ciemā, tāpēc, lai spētu nodrošināt augstāku pakalpojumu kvalitāti, ir uzticējusi SIA „Ķeguma Stars” realizēt Eiropas Savienības līdzfinansētu projektu „Siltumenerģijas pārvades un sadales sistēmas efektivitātes paaugstināšana Ķeguma novada Birzgales ciemā”. Projekts tiek īstenots Kohēzijas fonda (KF) 3.5.2.1. aktivitātes “Pasākumi centralizētās siltumapgādes sistēmu efektivitātes paaugstināšanai (6. kārta)” ietvaros saskaņā ar līgumu Nr. L-PCS-15-0130, kas 2015.gada 31.martā tika noslēgts starp SIA „Ķeguma Stars” un Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru. Projekta mērķis ir rekonstruēt un izbūvēt jaunu siltumtīkla posmu 520 m garumā un izbūvēt desmit jaunus siltummezglus. Tā kā projekta ietvaros radās ietaupījums un, lai precīzāk noteiktu […]
February 15, 2016

Par SIA „Ķeguma Stars” projekta „Siltumenerģijas pārvades un sadales sistēmas efektivitātes paaugstināšana Ķeguma novada Birzgales ciemā” nr. PCS/3.5.2.1.1/14/06/016 (līguma nr. L-PCS-15-0130) aktuālo informāciju.

Ķeguma novada dome nodrošina komunālos pakalpojumus Birzgales ciemā, tāpēc, lai spētu nodrošināt augstāku pakalpojumu kvalitāti, ir uzticējusi SIA „Ķeguma Stars” realizēt Eiropas Savienības līdzfinansētu projektu „Siltumenerģijas pārvades un sadales sistēmas efektivitātes paaugstināšana Ķeguma novada Birzgales ciemā”. Projekts tiek īstenots Kohēzijas fonda (KF) 3.5.2.1. aktivitātes “Pasākumi centralizētās siltumapgādes sistēmu efektivitātes paaugstināšanai (6. kārta)” ietvaros saskaņā ar līgumu Nr. L-PCS-15-0130, kas 2015.gada 31.martā tika noslēgts starp SIA „Ķeguma Stars” un Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru. Projekta mērķis ir rekonstruēt un izbūvēt jaunu siltumtīkla posmu 520 m garumā un izbūvēt desmit jaunus siltummezglus. Lai realizētu siltumapgādes tīklu rekonstrukciju, izbūvi un siltummezglu izbūvi nepieciešams […]
February 15, 2016

Par SIA „Ķeguma Stars” projekta „Siltumenerģijas pārvades un sadales sistēmas efektivitātes paaugstināšana Ķeguma novada Birzgales ciemā” nr. PCS/3.5.2.1.1/14/06/016 (līguma nr. L-PCS-15-0130) aktuālo informāciju.

Ķeguma novada dome nodrošina komunālos pakalpojumus Birzgales ciemā, tāpēc, lai spētu nodrošināt augstāku pakalpojumu kvalitāti, ir uzticējusi SIA „Ķeguma Stars” realizēt Eiropas Savienības līdzfinansētu projektu „Siltumenerģijas pārvades un sadales sistēmas efektivitātes paaugstināšana Ķeguma novada Birzgales ciemā”. Projekts tiek īstenots Kohēzijas fonda (KF) 3.5.2.1. aktivitātes “Pasākumi centralizētās siltumapgādes sistēmu efektivitātes paaugstināšanai (6. kārta)” ietvaros saskaņā ar līgumu Nr. L-PCS-15-0130, kas 2015.gada 31.martā tika noslēgts starp SIA „Ķeguma Stars” un Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru. Projekta mērķis ir rekonstruēt un izbūvēt jaunu siltumtīkla posmu 520 m garumā un izbūvēt desmit jaunus siltummezglus. Lai realizētu siltumapgādes tīklu rekonstrukciju, izbūvi un siltummezglu izbūvi nepieciešams […]
January 19, 2015

Par SIA „Ķeguma Stars” projekta „Siltumenerģijas pārvades sistēmas efektivitātes paaugstināšana Ķeguma novada Ķeguma pilsētā II kārta” nr. PCS/3.5.2.1.1/13/05/017 (līguma nr. L-PCS-14-0115) aktuālo informāciju.

   SIA „Ķeguma Stars” primārais uzdevums ir nodrošināt komunālos pakalpojumus Ķeguma novadā, tāpēc uzņēmums, lai spētu nodrošināt augstāku pakalpojumu kvalitāti, ir uzņēmies vairāku Eiropas Savienības līdzfinansētu projektu ieviešanu. Viens no SIA „Ķeguma Stars” koordinētajiem projektiem ir „Siltumenerģijas pārvades sistēmas efektivitātes paaugstināšana Ķeguma novada Ķeguma pilsētā II kārta”. Projekts tiek īstenots Kohēzijas fonda (KF) 3.5.2.1. aktivitātes “Pasākumi centralizētās siltumapgādes sistēmu efektivitātes paaugstināšanai (5. kārta)” ietvaros saskaņā ar līgumu Nr. L-PCS-14-0115, kas 2014.gada 4.aprīlī tika noslēgts starp SIA „Ķeguma Stars” un Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru. Pašlaik, kamēr laika apstākļi atļauj veikt būvdarbus, notiek intensīvi siltumtrases rekonstrukcijas būvdarbi Liepu alejā, Kuģu ielā […]
January 19, 2015

Par SIA „Ķeguma Stars” projekta „Siltumenerģijas pārvades sistēmas efektivitātes paaugstināšana Ķeguma novada Ķeguma pilsētā II kārta” nr. PCS/3.5.2.1.1/13/05/017 (līguma nr. L-PCS-14-0115) aktuālo informāciju.

    SIA „Ķeguma Stars” primārais uzdevums ir nodrošināt komunālos pakalpojumus Ķeguma novadā, tāpēc uzņēmums, lai spētu nodrošināt augstāku pakalpojumu kvalitāti, ir uzņēmies vairāku Eiropas Savienības līdzfinansētu projektu ieviešanu. Viens no SIA „Ķeguma Stars” koordinētajiem projektiem ir „Siltumenerģijas pārvades sistēmas efektivitātes paaugstināšana Ķeguma novada Ķeguma pilsētā II kārta”. Projekts tiek īstenots Kohēzijas fonda (KF) 3.5.2.1. aktivitātes “Pasākumi centralizētās siltumapgādes sistēmu efektivitātes paaugstināšanai (5. kārta)” ietvaros saskaņā ar līgumu Nr. L-PCS-14-0115, kas 2014.gada 4.aprīlī tika noslēgts starp SIA „Ķeguma Stars” un Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru. Projekta galvenais mērķis ir rekonstruēt Ķeguma pilsētā siltumapgādes tīklus, nomainot vecos un savu laiku nokalpojušos siltumapgādes […]
December 16, 2013

Par SIA „Ķeguma Stars” projekta „Siltumenerģijas pārvades sistēmas efektivitātes paaugstināšana Ķeguma novada Ķeguma pilsētā” projekta nr. PCS/3.5.2.1.1/12/04/002 aktuālo informāciju.

SIA „Ķeguma Stars” primārais uzdevums ir nodrošināt komunālos pakalpojumus Ķeguma novadā, tāpēc uzņēmums, lai spētu nodrošināt augstāku pakalpojumu kvalitāti, ir uzņēmies vairāku Eiropas Savienības līdzfinansētu projektu ieviešanu. Viens no SIA „Ķeguma Stars” koordinētajiem projektiem irSiltumenerģijas pārvades sistēmas efektivitātes paaugstināšana Ķeguma novada Ķeguma pilsētā. Projekts tiek īstenots Kohēzijas fonda (KF) aktivitātes “Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.5.2.1.1.apakšaktivitātes “Pasākumi centralizētās siltumapgādes sistēmu efektivitātes paaugstināšanai” (4.kārta) ietvaros saskaņā ar līgumu nr. L-PCS-13-0083, kas 2013.gada 19. aprīlī tika noslēgts starp SIA „Ķeguma Stars” un Latvijas investīciju un attīstības aģentūru. Projekta galvenais mērķis ir nodrošināt normatīvajiem aktiem atbilstošus siltumenerģijas pārvades pakalpojumus Ķeguma pilsētas Smilšu ielas iedzīvotājiem. […]
September 17, 2013

Aktuālā informācija par projektu „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Ķegumā”

Projekta  „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Ķegumā” aktuālā informācija     SIA „Ķeguma Stars” informē Ķeguma novada iedzīvotājus, ka projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Ķegumā” līguma nr. 3DP/3.5.1.1.0/12/IPIA/VARAM/013 ietvaros no 30.08.2013 notiek būvdarbi ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu izbūvei un rekonstrukcijai, sekojošās ielās:   ·         30.08.2013 līdz 16.08.2013. būvdarbi tika veikti  Pakalnes ielā; ·         11.09.2013 līdz 30.09.2013. būvdarbi tika veikti  Aizvēja ielā; ·         Sākot ar 2013. gada 5.septembra būvdarbi tiks veikti Staru iela 2 (piebraucamais ceļš uz katlu māju), pēc tam iekšpagalmi Staru ielas mājām, būvdarbu ilgums 1,5 mēnesis ·         Sākot ar 2013. gada 23.septembri  būvdarbi tiks veikti Staru iela 3 (posmā no Priežu ielas līdz Celtnieku […]
August 19, 2013

Par SIA „Ķeguma Stars” projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Ķeguma novada Rembates pagasta Rembates ciemā” līguma nr. 3DP/3.4.1.1.0/11/APIA/CFLA/036/037 aktuālo informāciju

      SIA „Ķeguma Stars” primārais uzdevums ir nodrošināt komunālos pakalpojumus Ķeguma novadā, tāpēc uzņēmums, lai spētu nodrošināt augstāku pakalpojumu kvalitāti, ir uzņēmies vairāku Eiropas Savienības līdzfinansētu projektu ieviešanu. Viens no SIA „Ķeguma Stars” koordinētajiem projektiem ir Ķeguma novada Rembates pagasta Rembates ciema ūdenssaimniecības attīstība. Projekts tiek īstenots Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) aktivitātes „Ūdenssaimniecības attīstība apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000 (4.kārta)” ietvaros saskaņā ar līgumu Nr.3DP/3.4.1.1.0/11/APIA/CFLA/036/037, kas 2011.gada 15. augustā tika noslēgts starp SIA „Ķeguma Stars” un Centrālo finanšu un līgumu aģentūru. Projekta galvenais mērķis ir nodrošināt normatīvajiem aktiem atbilstošus ūdensapgādes, notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas pakalpojumus […]