SIA „Ķeguma Stars” izsludina iepirkuma procedūru “Katlu mājas izbūves un jaunu 0,5 MW šķeldas un 0,3 MW granulu katlu uzstādīšanas būvprojekta izstrāde, autoruzraudzība un būvdarbu veikšana Birzgalē”, ID Nr. SIAĶS2019-2/KF

SIA „ĶEGUMA STARS”, reģ. Nr. 40003227117, juridiska adrese: Kuģu iela 5, Ķegums, Ķeguma nov., LV-5020 izsludina iepirkuma procedūru “Katlu mājas izbūves un jaunu 0,5 MW šķeldas un 0,3 MW granulu katlu uzstādīšanas būvprojekta izstrāde, autoruzraudzība un būvdarbu veikšana Birzgalē” (identifikācijas Nr. SIAĶS2019-2/KF). Iepirkuma procedūra tiek veikta Kohēzijas fonda darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt energoefektivitāti un vietējo AER izmantošanu centralizētajā siltumapgādē” ietvaros.

Kontaktpersona – SIA „ĶEGUMA STARS” valdes loceklis Aigars Roze tālr.: 29225651, e-pasts: birojs.kegumastars@inbox.lv

Iepirkuma priekšmeta apraksts un apjoms – būvprojektu izstrāde, autoruzraudzības pakalpojumu sniegšana un būvdarbu  veikšana objektā „Katlu mājas izbūves un jaunu 0,5 MW šķeldas un 0,3 MW granulu katlu uzstādīšanas būvprojekta izstrāde, autoruzraudzība un būvdarbu veikšana Birzgalē”.

Iepirkuma procedūras dokumenti ir publicēti Pasūtītāja mājas lapā http://kegumastars.lv.

Personiski ar Iepirkuma procedūras dokumentiem Pretendentiem ir iespēja iepazīties no paziņojuma par iepirkumu publicēšanas brīža līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai SIA “ĶEGUMA STARS” telpās Kuģu iela 5, Ķegums, Ķeguma nov., LV-5020, iepriekš sazinoties ar kontaktpersonu.

Piedāvājums jāiesniedz līdz 2019.gada 30.maijam, plkst. 10:00, Kuģu iela 5, Ķegums, Ķeguma nov., LV-5020 personīgi vai atsūtot pa pastu.

Būvatļauja: Buvatlauja

Katlu mājas plāns: Skaidrojosais apraksts , Plani Katli majas_titullapaPlani Katli majas_AR-3, Plani Katli majas_AR-2, Plani Katli majas_AR-1, GP 17.08.2018-Model

Nolikums: Nolikums.

Tehniskās specifikācijas: Tehniska specifikacija.Pielikums.11

Veidlapa: veidlapas

 

26.04.2019

 

SIA „ĶEGUMA STARS”, reģ. Nr. 40003227117

 Paziņojums par iepirkuma procedūras pārtraukšanu

 

SIA „ĶEGUMA STARS”, reģ. Nr. 40003227117, juridiska adrese: Kuģu iela 5, Ķegums, Ķeguma nov., LV-5020 paziņo, ka pārtrauc iepirkuma procedūru “Katlu mājas izbūves un jaunu 0,5 MW šķeldas un 0,3 MW granulu katlu uzstādīšanas būvprojekta izstrāde, autoruzraudzība un būvdarbu veikšana Birzgalē”, ID Nr. SIAĶS209-1/KF, sakarā ar to, ka pretendenta piedāvātā cena pārsniedz SIA „ĶEGUMA STARS” budžeta iespējas. Iepirkuma procedūra tika veikta Kohēzijas fonda darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt energoefektivitāti un vietējo AER izmantošanu centralizētajā siltumapgādē” ietvaros.

Kontaktpersona – SIA „ĶEGUMA STARS” valdes loceklis Aigars Roze tālr.: 29225651, e-pasts: birojs.kegumastars@inbox.lv

2.04.2019

 

SIA „Ķeguma Stars” informē par piedāvājumu iesniegšanu iepirkuma procedūrā “Katlu mājas izbūves un jaunu 0,5 MW šķeldas un 0,3 MW granulu katlu uzstādīšanas būvprojekta izstrāde, autoruzraudzība un būvdarbu veikšana Birzgalē”, ID Nr. SIAĶS2019-1/KF

SIA „ĶEGUMA STARS”, reģ. Nr. 40003227117, juridiska adrese: Kuģu iela 5, Ķegums, Ķeguma nov., LV-5020 izsludina iepirkuma procedūru “Katlu mājas izbūves un jaunu 0,5 MW šķeldas un 0,3 MW granulu katlu uzstādīšanas būvprojekta izstrāde, autoruzraudzība un būvdarbu veikšana Birzgalē” (identifikācijas Nr. SIAĶS2019-1/KF). Iepirkuma procedūra tiek veikta Kohēzijas fonda darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt energoefektivitāti un vietējo AER izmantošanu centralizētajā siltumapgādē” ietvaros.

Kontaktpersona – SIA „ĶEGUMA STARS” valdes loceklis Aigars Roze tālr.: 29225651, e-pasts: birojs.kegumastars@inbox.lv

Iepirkuma priekšmeta apraksts un apjoms – būvprojektu izstrāde, autoruzraudzības pakalpojumu sniegšana, būvdarbu  un servisa darbu veikšana objektā „Katlu mājas izbūves un jaunu 0,5 MW šķeldas un 0,3 MW granulu katlu uzstādīšanas būvprojekta izstrāde, autoruzraudzība un būvdarbu veikšana Birzgalē”.

Iepirkuma procedūras dokumenti ir publicēti Pasūtītāja mājas lapā http://kegumastars.lv.

Personiski ar Iepirkuma procedūras dokumentiem Pretendentiem ir iespēja iepazīties no paziņojuma par iepirkumu publicēšanas brīža līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai SIA “ĶEGUMA STARS” telpās Kuģu iela 5, Ķegums, Ķeguma nov., LV-5020, iepriekš sazinoties ar kontaktpersonu.

Piedāvājums jāiesniedz līdz 2019.gada 15.martam, plkst. 10:00, Kuģu iela 5, Ķegums, Ķeguma nov., LV-5020 personīgi vai atsūtot pa pastu.

Būvatļauja: Buvatlauja

Katlu mājas plāns: Skaidrojosais apraksts , Plani Katli majas_titullapaPlani Katli majas_AR-3, Plani Katli majas_AR-2, Plani Katli majas_AR-1, GP 17.08.2018-Model

Nolikums: Nolikums2019

Veidlapa: Veidlapas

Izpildes garantijas: Izpildes garantijas

12.02.2019

SIA „ĶEGUMA STARS”, reģ. Nr. 40003227117

 Paziņojums par iepirkuma procedūras pārtraukšanu

SIA „ĶEGUMA STARS”, reģ. Nr. 40003227117, juridiska adrese: Kuģu iela 5, Ķegums, Ķeguma nov., LV-5020 paziņo, ka pārtrauc iepirkuma procedūru “Katlu mājas izbūves un jaunu 0,5 MW šķeldas un 0,3 MW granulu katlu uzstādīšanas būvprojekta izstrāde, autoruzraudzība un būvdarbu veikšana Birzgalē”, ID Nr. SIAĶS208-1/KF, sakarā ar to, ka pretendentu piedāvātās cenas pārsniedz SIA „Ķeguma Stars” budžeta iespējas. Iepirkuma procedūra tika veikta Kohēzijas fonda darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt energoefektivitāti un vietējo AER izmantošanu centralizētajā siltumapgādē” ietvaros.

Kontaktpersona – SIA „ĶEGUMA STARS” valdes loceklis Aigars Roze tālr.: 29225651, e-pasts: birojs.kegumastars@inbox.lv

2019.gada 28.janvāris

 

SIA „Ķeguma Stars” informē, ka ir saņemti sekojoši jautājumi  iepirkuma procedūrā “Katlu mājas izbūves un jaunu 0,5 MW šķeldas un 0,3 MW granulu katlu uzstādīšanas būvprojekta izstrāde, autoruzraudzība un būvdarbu veikšana Birzgalē”, ID Nr. SIAĶS208-1/KF:

  1. Jautājums: Nolikuma p.4 norādīts, paredzētais vēlākais līguma gala izpildes termiņš ir 2020.gada 15.oktobris. Vai gads ir norādīts pareizi?

Atbilde: Kā norādīts Iepirkuma nolikuma 29.1.punktam, maksimālais iepirkuma līguma būvdarbu gala izpildes termiņš ir 9 mēneši no līguma noslēgšanas. Atbilstoši, iepirkuma nolikuma 4.punktā ir drukas kļūda norādītajā gadā. Norādītais gads ir 2019.

  1. Jautājums: Tehniskās specifikācijas p.3.2. ir norādīts, ka kurināmo padod tieši uz ārdiem no hidrauliskā bīdītāja. Vai kurināmā padevei iespējams izmantot šneka bīdītāju?

Atbilde: Ja šķeldas padeves risinājumā no kurināmā operatīvās noliktavas līdz kurtuvei tiek izmantots priekšbunkurs (atbilstoši tehn.spec.), tad padeve no priekšbunkura līdz kurtuvei var būt izpildīta ar šneka bīdītāju.

  1. Jautājums: Tehniskās specifikācijas p.3.5. ir norādīts, ka ūdenssildāmajam katlam jābūt projektētam, izgatavotam un apstiprinātam saskaņā ar PED 97/23/EC moduli G. Ņemot vērā pieprasītās iekārtas parametrus (6 bar/110 oC) vēlamies vērst Jūsu uzmanību uz to, ka šādas jaudas katliekārtām nav nepieciešama PED sertifikācija (turklāt tehniskajā specifikācijā norādīts standarts, kurš uz piedāvājuma sagatavošanas brīdi nav spēkā – šobrīd spēkā esoša direktīva PED 2014/68/EU). Protams, nepieciešamības gadījumā šādu sertifikāciju var veikt, taču tādejādi tiek nepamatoti paaugstinātas izmaksas. Lūdzam precizēt šādas sertifikācijas nepieciešamību.

Atbilde: Tehniskās specifikācijas atbilstošai prasībai pie modeļa tika norādīts- vai ekvivalents. Atbilstoši, sagatavojot piedāvājumu jāņem vērā uz piedāvājuma sagatavošanas brīdi spēkā esošā direktīva un, atbilstoši, tajā noteiktās prasības (ja spēkā esošā direktīva PED sertifikāciju neparedz, tās iesniegšana nav obligāta).

  1. Jautājums: Tehniskās specifikācijas p.B.2 – Kurināmā specifikācija ir noradīti kurināmā parametri un kā viens no kurināmajiem ir norādīta šķelda, izmēra amplitūda P45-P300. Šādas jaudas katliekārtām maksimāli pieļaujamais šķeldas izmērs ir P100, kas noteikts ņemot vērā kurtuves lielumu, tilpumu, padeves sistēmas izmērus, kas nepieļauj šāda izmēra šķeldas izmantošanu un kas arī nav racionāli.

Atbilde: Paskaidrojam, ka specifikācijā norādītā kurināmā parametrs P300 ir kā maksimālais iespējamais un ir paredzēts, ka šāda izmērā kurināmā šķelda kopumā nepārsniegs 5% no kopējā apjoma.

  1. Jautājums: Lūdzam arī precizēt kurināmā minimālo enerģētisko vērtību. (Šādas jaudas katliem varam nodrošināt 8,3Mj/kg).

Atbilde: Kurināmā enerģētisko vērtību šajā iepirkumā nav paredzēts definēt, visi nepieciešamie kurināmā parametri ir norādīti Tehniskās specifikācijas B-2 pielikumā.

10.01.2019

SIA „Ķeguma Stars” informē par piedāvājumu iesniegšanas termiņa pagarinājumu iepirkuma procedūrā “Katlu mājas izbūves un jaunu 0,5 MW šķeldas un 0,3 MW granulu katlu uzstādīšanas būvprojekta izstrāde, autoruzraudzība un būvdarbu veikšana Birzgalē”, ID Nr. SIAĶS208-1/KF

Keguma_stars_pazinojums

7.01.2019

ID Nr. SIAĶS208-1/KF “Katlu mājas izbūves un jaunu 0,5 MW šķeldas un 0,3 MW granulu katlu uzstādīšanas būvprojekta izstrāde, autoruzraudzība un būvdarbu veikšana Birzgalē”

SIA „ĶEGUMA STARS”, reģ. Nr. 40003227117, juridiska adrese: Kuģu iela 5, Ķegums, Ķeguma nov., LV-5020 izsludina iepirkuma procedūru “Katlu mājas izbūves un jaunu 0,5 MW šķeldas un 0,3 MW granulu katlu uzstādīšanas būvprojekta izstrāde, autoruzraudzība un būvdarbu veikšana Birzgalē” (identifikācijas Nr. SIAĶS2018-1/KF). Iepirkuma procedūra tiek veikta Kohēzijas fonda darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt energoefektivitāti un vietējo AER izmantošanu centralizētajā siltumapgādē” ietvaros.

 

Kontaktpersona – SIA „ĶEGUMA STARS” valdes loceklis Aigars Roze tālr.: 29225651, e-pasts: birojs.kegumastars@inbox.lv

 

Iepirkuma priekšmeta apraksts un apjoms – būvprojektu izstrāde, autoruzraudzības pakalpojumu sniegšana, būvdarbu  un servisa darbu veikšana objektā „Katlu mājas izbūves un jaunu 0,5 MW šķeldas un 0,3 MW granulu katlu uzstādīšanas būvprojekta izstrāde, autoruzraudzība un būvdarbu veikšana Birzgalē”.

Iepirkuma procedūras dokumenti ir publicēti Pasūtītāja mājas lapā http://kegumastars.lv.

Personiski ar Iepirkuma procedūras dokumentiem Pretendentiem ir iespēja iepazīties no paziņojuma par iepirkumu publicēšanas brīža līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai SIA “ĶEGUMA STARS” telpās Kuģu iela 5, Ķegums, Ķeguma nov., LV-5020, iepriekš sazinoties ar kontaktpersonu.

Piedāvājums jāiesniedz līdz 2019.gada 7.janvārim, plkst. 14:00, Kuģu iela 5, Ķegums, Ķeguma nov., LV-5020 personīgi vai atsūtot pa pastu.

Būvatļauja: Buvatlauja

Katlu mājas plāns: Skaidrojosais apraksts , Plani Katli majas_titullapaPlani Katli majas_AR-3, Plani Katli majas_AR-2, Plani Katli majas_AR-1, GP 17.08.2018-Model

Nolikums: Nolikums_Birzgales katlumājai

Veidlapa: Veidlapas

3.12.2018

October 1, 2015

Atklāta iepirkuma konkursa Nr. ĶS 05/2015 KF rezultāti

SIA „Ķeguma Stars”informē par atklāta iepirkuma konkursa “Papildus darbi būvobjektā „Siltumenerģijas pārvades sistēmas efektivitātes paaugstināšana Ķeguma novada, Ķeguma pilsētā II kārta”” rezultātiem Eiropas Savienības Kohēzijas fonda projekta „Siltumenerģijas pārvades sistēmas efektivitātes paaugstināšana Ķeguma novada Ķeguma pilsētā II kārta” (līguma Nr. L-PCS-14-0115, projekta Nr. PCS/3.5.2.1.1/13/05/017 ) ieviešanai. Iepirkuma identifikācijas nr. ĶS 05/2015 KF Pasūtītājs: SIA „Ķeguma Stars”, reģ. Nr. 40003227117, Kuģu iela 5, Ķegums, Ķeguma novads, LV-5020   Tiesības slēgt līgumu ir piešķirtas (2015. gada 1.oktobrī, protokols Nr.6) SIA “DGS”  reģ. nr.  40003261723, par līguma summu EUR 145 715,95 (bez PVN), jo ir saimnieciski izdevīgākais piedāvājums.   Pateicamies Pretendentiem par piedalīšanos iepirkuma […]
September 7, 2015

SIA „Ķeguma Stars” informē par grozījumiem iepirkuma konkursa „Papildus darbi būvobjektā „Siltumenerģijas pārvades sistēmas efektivitātes paaugstināšana Ķeguma novada, Ķeguma pilsētā II kārta”” nolikumā.

SIA „Ķeguma Stars” informē par grozījumiem iepirkuma konkursa  „Papildus darbi būvobjektā „Siltumenerģijas pārvades sistēmas efektivitātes paaugstināšana Ķeguma novada, Ķeguma pilsētā II kārta”” nolikumā. Eiropas Savienības Kohēzijas fonda projekta „Siltumenerģijas pārvades sistēmas efektivitātes paaugstināšana Ķeguma novada Ķeguma pilsētā II kārta” (līguma Nr. L-PCS-14-0115, projekta Nr. PCS/3.5.2.1.1/13/05/017 ) ieviešanai. Iepirkuma identifikācijas nr. ĶS 05/2015 KF Iepirkuma publicēšanas datums: 2015.gada 28.augusts Grozījumu publicēšanas datums: 2015.gada 7.septembris Pasūtītājs: SIA „Ķeguma Stars”, reģ. Nr. 40003227117, Kuģu iela 5, Ķegums, Ķeguma novads, LV-5020 Iepirkuma priekšmets ir  tehniskā projekta izstrāde siltumtīklu un siltummezglu rekonstrukcijai un izbūvei, autoruzraudzības pakalpojumu sniegšana un būvdarbu veikšana papildus darbiem objektā „Papildus darbi siltumenerģijas […]
August 28, 2015

SIA „Ķeguma Stars” izsludina atklātu iepirkuma konkursu „Papildus darbi būvobjektā „Siltumenerģijas pārvades sistēmas efektivitātes paaugstināšana Ķeguma novada, Ķeguma pilsētā II kārta””

SIA „Ķeguma Stars” izsludina atklātu iepirkuma konkursu „Papildus darbi būvobjektā „Siltumenerģijas pārvades sistēmas efektivitātes paaugstināšana Ķeguma novada, Ķeguma pilsētā II kārta””. Eiropas Savienības Kohēzijas fonda projekta „Siltumenerģijas pārvades sistēmas efektivitātes paaugstināšana Ķeguma novada Ķeguma pilsētā II kārta” (līguma Nr. L-PCS-14-0115, projekta Nr. PCS/3.5.2.1.1/13/05/017 ) ieviešanai. Iepirkuma identifikācijas nr. ĶS 05/2015 KF Iepirkuma publicēšanas datums: 2015. gada 28.augusts Pasūtītājs: SIA „Ķeguma Stars”, reģ. Nr. 40003227117, Kuģu iela 5, Ķegums, Ķeguma novads, LV-5020 Iepirkuma priekšmets ir  tehniskā projekta izstrāde siltumtīklu un siltummezglu rekonstrukcijai un izbūvei, autoruzraudzības pakalpojumu sniegšana un būvdarbu veikšana papildus darbiem objektā „Papildus darbi siltumenerģijas pārvades un sadales sistēmas efektivitātes paaugstināšana Ķeguma […]
July 10, 2015

Atklāta iepirkuma konkursa Nr. ĶS 02/2015 KF rezultāti

SIA „Ķeguma Stars”informē par atklāta iepirkuma konkursa “Projektēšana un būvdarbi projekta “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Ķegumā” papildus aktivitātes ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu izbūve Siguldas, Celtnieku, Dzintaru, Uzvaras, Rasas un Birzes ielās” rezultātiem Eiropas Savienības Kohēzijas fonda projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Ķegumā” (projekta Nr.3DP/3.5.1.1.0/12/IPIA/VARAM/013) ieviešanai. Iepirkuma identifikācijas nr. ĶS 02/2015 KF Pasūtītājs: SIA „Ķeguma Stars”, reģ. Nr. 40003227117, Kuģu iela 5, Ķegums, Ķeguma novads, LV-5020 Tiesības slēgt līgumu ir piešķirtas (2015. gada 09.jūlijā., protokols Nr.6)   SIA „Siltumkomforts” reģ. nr. 40003797725,  par līguma summu EUR 174 949,80 (viens simts septiņdesmit četri tūkstoši deviņi simti četrdesmit deviņi euro un astoņdesmit centi) bez PVN, jo ir zemākā […]
July 9, 2015

Atklāta iepirkuma konkursa Nr. ĶS 04/2015 KF rezultāti

SIA „Ķeguma Stars”informē par atklāta iepirkuma konkursa “”Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Ķegumā” papildus aktivitātes ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu izbūve Siguldas, Celtnieku, Dzintaru, Uzvaras, Rasas un Birzes ielās būvuzraudzība” rezultātiem Eiropas Savienības Kohēzijas fonda projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Ķegumā” (projektaNr.3DP/3.5.1.1.0/12/IPIA/VARAM/013) ieviešanai. Iepirkuma identifikācijas nr. ĶS 04/2015 KF Pasūtītājs: SIA „Ķeguma Stars”, reģ. Nr. 40003227117, Kuģu iela 5, Ķegums, Ķeguma novads, LV-5020 Tiesības slēgt līgumu ir piešķirtas (2015. gada 09.jūlijā.)   SIA „Firma L4” reģ. nr. 40003236001,  par līguma summu EUR 3880,00 (bez PVN), jo ir zemākā piedāvātā līgumcena. Pateicamies Pretendentiem par piedalīšanos iepirkuma konkursā. Šo projektu līdzfinansē Eiropas Savienība. Projekts tiek īstenots sadarbībā ar […]
July 2, 2015

Atklāta iepirkuma Nr. ĶS 03/2015 KF rezultāti

SIA „Ķeguma Stars”informē par atklāta iepirkuma konkursa “Tehniskā uzraudzība un metināto savienojumu laboratorijas testu veikšana projekta  „Siltumenerģijas pārvades un sadales sistēmas efektivitātes paaugstināšana Ķeguma novada, Birzgales ciemā” ietvaros” rezultātiem Eiropas Savienības Kohēzijas fonda projekta „Siltumenerģijas pārvades sistēmas efektivitātes paaugstināšana Ķeguma novada Ķeguma pilsētā II kārta” (projekta Nr. PCS/3.5.2.1.1/14/06/016, līguma Nr. L-PCS-15-0130) ieviešanai. Iepirkuma identifikācijas nr. ĶS 03/2015 KF Pasūtītājs: SIA „Ķeguma Stars”, reģ. Nr. 40003227117, Kuģu iela 5, Ķegums, Ķeguma novads, LV-5020 Tiesības slēgt līgumu ir piešķirtas (2015. gada 1.jūlijā.)   SIA „Firma L4” reģ. nr. 40003236001,  par līguma summu EUR 7 799,44 (bez PVN). Pateicamies pretendentiem par piedalīšanos iepirkuma konkursā. Šo projektu […]
July 2, 2015

Atklāta iepirkuma ĶS 01/2015 KF rezultāti

SIA „Ķeguma Stars”informē par atklāta apvienotā iepirkuma konkursa projektēšana un būvdarbi „Siltumenerģijas pārvades un sadales  sistēmas efektivitātes paaugstināšana Ķeguma novada, Birzgales ciemā” rezultātiem Eiropas Savienības Kohēzijas fonda projekta „Siltumenerģijas pārvades un sadales sistēmas efektivitātes paaugstināšana Ķeguma novada, Birzgales ciemā” (projekta Nr .PCS/3.5.2.1.1/14/06/016, līguma Nr. L-PCS-15-0130) ieviešanai. Iepirkuma identifikācijas nr. ĶS 01/2015 KF Pasūtītājs: SIA „Ķeguma Stars”, reģ. Nr. 40003227117, Kuģu iela 5, Ķegums, Ķeguma novads, LV-5020 Tiesības slēgt līgumu ir piešķirtas (2014. gada 30.jūnijā)  SIA “DGS”  reģ. nr.  40003261723 par līguma summu EUR 244 767,88 (bez PVN). Pateicamies pretendentiem par piedalīšanos iepirkuma konkursā. Šo projektu līdzfinansē Eiropas Savienība. Projekts tiek īstenots […]
June 10, 2015

SIA „Ķeguma Stars” izsludina atklātu iepirkumu „„Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Ķegumā” papildus aktivitātēm ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu izbūve Siguldas, Celtnieku, Dzintaru, Uzvaras, Rasas un Birzes ielās” būvuzraudzība

SIA „Ķeguma Stars” izsludina atklātu iepirkumu „„Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Ķegumā” papildus aktivitātēm ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu izbūve Siguldas, Celtnieku, Dzintaru, Uzvaras, Rasas un Birzes ielās” būvuzraudzība Eiropas Savienības Kohēzijas fonda projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Ķegumā” (līguma Nr. 3DP/3.5.1.1.0/12/IPIA/VARAM/013) ieviešanai. Iepirkuma identifikācijas nr. ĶS 04/2015 KF Iepirkuma izsludināšanas datums 10.06.2015. Pasūtītājs: SIA „Ķeguma Stars”, reģ. Nr. 40003227117, Kuģu iela 5, Ķegums, Ķeguma novads, LV-5020 Iepirkuma Nolikumu skatīt šeit – Ķegums – nolikums būvuzraudzība Veidnes iepirkuma konkursam skatīt šeit – Veidnes būvuzraudzība Piedāvājuma iesniegšanas termiņš ir  līdz 2015.gada 29. jūnijam plkst. 10.00  SIA „Ķeguma Stars” birojā, Kuģu iela 5, Ķegums, Ķeguma novads, […]
June 10, 2015

SIA „Ķeguma Stars” INFORMĒ par grozījumiem Nr. 2 nolikumā un tehniskajā specifikācijā, atklāta apvienotā iepirkuma konkursa „Projektēšana un būvdarbi projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Ķegumā” papildus aktivitātēm ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu izbūve Siguldas, Celtnieku, Dzintaru, Rasas un Birzes ielās” ietvaros

SIA „Ķeguma Stars” INFORMĒ par grozījumiem Nr. 2 nolikumā un tehniskajā specifikācijā, atklāta apvienotā iepirkuma konkursa „Projektēšana un būvdarbi projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Ķegumā” papildus aktivitātēm ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu izbūve Siguldas, Celtnieku, Dzintaru, Rasas un Birzes ielās” ietvaros Eiropas Savienības Kohēzijas fonda projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Ķegumā” (līguma Nr. 3DP/3.5.1.1.0/12/IPIA/VARAM/013) ieviešanai. Iepirkuma identifikācijas nr. ĶS 02/2015 KF Iepirkuma izsludināšanas datums 25.05.2015. Nolikuma un tehniskās dokumentācijas grozījumu Nr.2 veikšanas datums: 10.06.2015. Pasūtītājs: SIA „Ķeguma Stars”, reģ. Nr. 40003227117, Kuģu iela 5, Ķegums, Ķeguma novads, LV-5020  Nolikuma grozījumus Nr.2 un tehnisko specifikāciju skatīt šeit – Ķegums – nolikuma grozījumi nr.2 projektēšana […]
June 4, 2015

SIA „Ķeguma Stars” INFORMĒ par grozījumiem nolikumā un tehniskajā specifikācijā, atklāta apvienotā iepirkuma konkursa „Projektēšana un būvdarbi projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Ķegumā” papildus aktivitātēm ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu izbūve Siguldas, Celtnieku, Dzintaru, Rasas un Birzes ielās” ietvaros

SIA „Ķeguma Stars” INFORMĒ par grozījumiem nolikumā un tehniskajā specifikācijā, atklāta apvienotā iepirkuma konkursa „Projektēšana un būvdarbi projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Ķegumā” papildus aktivitātēm ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu izbūve Siguldas, Celtnieku, Dzintaru, Rasas un Birzes ielās” ietvaros Eiropas Savienības Kohēzijas fonda projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Ķegumā” (līguma Nr. 3DP/3.5.1.1.0/12/IPIA/VARAM/013) ieviešanai. Iepirkuma identifikācijas nr. ĶS 02/2015 KF Iepirkuma izsludināšanas datums 25.05.2015. Nolikuma un tehniskās dokumentācijas grozījumu veikšanas datums: 04.06.2015. Pasūtītājs: SIA „Ķeguma Stars”, reģ. Nr. 40003227117, Kuģu iela 5, Ķegums, Ķeguma novads, LV-5020 Grozīto Nolikumu un tehnisko specifikāciju skatīt šeit – Ķegums – nolikuma grozījumi projektēšana un buvniecība Iepirkuma Nolikumu skatīt […]
Skaitītāju nodošana